Products

Venetian Wall Fountain

VENETIAN WALL FOUNTAIN (A)

 • 60″WX57″H
 • 00″ Base
 • 60″ Length
 • Weight: 1755lbs

VENETIAN WALL FOUNTAIN (B)

 • 60″WX57″H
 • 00″ Base
 • 36″ Length
 • Weight: 1283lbs

VENETIAN WALL FOUNTAIN COLUMN (A)

 • 25″WX51″H
 • 00″ Base
 • 25″ Length
 • Weight: 810lbs

VENETIAN WALL FOUNTAIN COLUMN (B)

 • 19″WX51″H
 • 16″ Base
 • 19″ Length
 • Weight: 540lbs

VENETIAN WALL FOUNTAIN TOP CAP (A)

 • 14″WX4″H
 • 00″ Base
 • 14″ Length
 • Weight: 34lbs

VENETIAN WALL FOUNTAIN TOP CAP (B)

 • 14″WX4″H
 • 00″ Base
 • 14″ Length
 • Weight: 27lbs